Seznam článků

2010 - Oprava společenské místnosti na OÚ ve výši 558 tis.Kč, dotace od PK 300 tis.Kč; vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí a výsadba zeleně na návsi ve výši 156 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 56 tis.Kč
2011 - Realizace prací: oprava místních komunikací a mostů, zhotovení nového veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, výsadba zeleně, oplocení obecního pozemku, mobiliář; nákup zahradní techniky ve výši 3 147 tis. Kč , dotace od SZIF 2 380 tis.Kč

2013 - nákup židlí a stolů do společenské místnosti obecního úřadu za 132 440,-kč, chlazení piva za 33 540,- kč, 2 party stany za 46000,- kč. Oprava fasády na budově obecního úřadu, výměna venkovního schodiště, oprava a oplechování soklu, zemní práce za 191 841,- kč. Poskytnuta dotace od SZIF projekt Program rozvoje venkova- Obnova obecní budovy ve výši 307 547,- kč
- Zapojení místní knihovny do projektu „Nezapomeňte se vrátit“

2014 - Čištění potoka, výměna žárovek ve veřejném osvětlení
2016 - Odkup nemovitosti č. 12, která je v havarijním stavu
Zahájení Komplexních pozemkových úprav
Pořízení zahradních kompostérů, dotace Regionu MTJ 109 060,-kč
2017 - Schválení příspěvku na domovní čistírny odpadních vod
2018 - Demolice nemovitosti čp. 12
Vypracování projekt SO Teplice na dostavbu vodovodu
2019 - oprava hasičské zbrojnice (fasáda, výměna oken, dveří, nátěr střechy)
Výměna trafostanice – I. etapa nového kabelového vedení elektřiny v obci