Název vyhlášky / směrnicePoř. číslo
 

Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/21, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvío místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1/21
Program rozvoje obce  
Kanalizační řád kanalizace Vrážné  
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o poplatku za služby spojené s komunálnímy odpady 6/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o komunálních odpadech 5/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné o místním poplatku ze psů 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně platná vyhláška obce Vrážné č. 1/2011 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 3/2008 2/2019
Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích v obci Vrážné  
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné, kterou se ruší obecně platná vyhláška obce Vrážné č. 1/2008   1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o místním poplatku za komunální odpad  1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o komunálních odpadech na území obce Vrážné  2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Vrážne o komunálních odpadech na území obce Vrážné  1/2015
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady  1/2012
Jednací řád Zastupitelstva obce Vrážné  
Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku  1/2011
Obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu  1/2010
Obecně závazná vyhláška o zabezpečení požární ochrany  3/2008